Udržitelný rozvoj ve strategických dokumentech kraje

V roce 2000 byl v souvislosti s novým územním uspořádáním vytvořen v každém kraji Návrh programu rozvoje kraje, který navázal na Strategii rozvoje kraje z roku 1999. Program rozvoje kraje vznikl ve většině krajů až v roce 2001. Tento materiál se zaměřil na formulování sociálně ekonomických cílů v souladu se zákonem 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, nebyla v něm však se zvláštním zřetelem řešena problematika udržitelného rozvoje.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena