Dokumenty EU

Územní plánování představuje strategický nástroj udržitelného rozvoje především na regionální a místní úrovni. Evropská unie vytváří metodický a stimulující rámec územního plánování a rozvoje pro jednu ze sektorových politik Evropského společenství a členských států, která má územní dopad pro regionální a místní orgány s cílem dosáhnout vyváženého a udržitelného rozvoje regionů Unie.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena