Zápisy z jednání

V tomto oddíle naleznete zápisy z jednání pracovní skupiny, které stručně informují o průběhu jednání, o vystoupení a námětech jednotlivých členů k dané problematice, a také o konkrétních závěrech jednání.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena