7. zasedání pracovní skupiny

V tomto pododdíle naleznete prezentace ze 7. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 31. 3. 2010 na Ministerstvu pro místní rozvoj.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena