5. zasedání pracovní skupiny

V tomto pododdíle naleznete prezentace z 5. zasedání pracovní skupiny,které se konalo dne 5. října 2009 na Ministerstvu pro místní rozvoj.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena