3. zasedání pracovní skupiny

V tomto pododdíle naleznete prezentace z 3. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 28. ledna 2009 na Ministerstvu pro místní rozvoj.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena