12. zasedání PS UR ROÚ

V tomto pododdíle naleznete prezentace za zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 13. 12. 2012 na Ministerstvu pro místní rozvoj

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena