Ministerstvo > Regionální rozvoj > Informace, aktuality, semináře, pracovní skupiny > Informace a aktuality > Zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti

Zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj čtvrtletně informuje vládní Výbor pro Evropskou unii o plnění úkolů v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti (HSÚS).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena