Ministerstvo > Regionální rozvoj > Informace, aktuality, semináře, pracovní skupiny > Informace a aktuality > POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Strategie regionálního rozvoje 2014 - 2020 a posouzení jeho vlivů na

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Strategie regionálního rozvoje 2014 - 2020 a posouzení jeho vlivů na

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo životního prostředí si Vás dovolují pozvat na veřejné projednání Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 (dále jen „Strategie“) a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (dle zákona č. 100/2001 Sb.).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena