Ministerstvo > Regionální rozvoj > Informace, aktuality, semináře, pracovní skupiny > Informace a aktuality > Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský schválil Zásady podprogramu pro poskytování dotací na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce 2012. Výzva příslušného dotačního titulu, který je určen obcím a krajům, je otevřena od 1. října 2012.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena