Ministerstvo > Regionální rozvoj > Informace, aktuality, semináře, pracovní skupiny > Informace a aktuality > Žádosti o dotace na Obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách je možné zasílat do k

Žádosti o dotace na Obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách je možné zasílat do k

Dnem 31. 12. 2013 bude ukončen příjem žádostí o dotace v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 - dotační titul č. 1 (týká se území, na kterém byl v letošním roce vyhlášen nouzový stav nebo stav nebezpečí, povodně v květnu a v červnu 2013).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena