Regionální rozvoj > Informace, aktuality, semináře, pracovní skupiny > Informace a aktuality > Strategický dialog mezi Českem a Německem na téma rozvoje venkova úspěšně odstartoval v Berlíně

Strategický dialog mezi Českem a Německem na téma rozvoje venkova úspěšně odstartoval v Berlíně

Strategický dialog mezi Českem a Německem na téma rozvoje venkova úspěšně odstartoval v Berlíně

27.5.2019

Dne 22. května 2019 podpisem společné deklarace o spolupráci zahájili představitelé Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) a Spolkového ministerstva výživy a zemědělství (BMEL) v Berlíně Česko-německý Strategický dialog na téma rozvoje venkova. Deklaraci podepsal parlamentní státní tajemník spolkového ministra výživy a zemědělství Michael Stübgen a za českou stranu František Kubeš, pověřený ředitel odboru regionální politiky MMR.

Mezirezortního setkání v Berlíně se kromě MMR a BMEL zúčastnil i zástupce Ministerstva zemědělství ČR. Berlínské setkání má být prvním počinem dvouleté spolupráce v oblasti rozvoje venkova. „Demografické a strukturální změny představují pro venkovské regiony náročné výzvy, a proto Německo a Česko společně hledají nástroje, které umožní na venkově srovnatelně kvalitní život jako ve městech,“ uvedl Michael Stübgen. Odborníci ze Spolkového ministerstva pro výživu a zemědělství, Thünenova institutu pro rozvoj venkova a Kompetenčního centra pro rozvoj venkova představili české delegaci nástroje integrovaného rozvoje venkova Společné pracovní skupiny pro zemědělskou strukturu a ochranu pobřeží (GAK), Federálního programu pro rozvoj venkova (BULE) a ukázkové pilotní projekty. Druhý den setkání, 23. května, proběhl  ve Freibergu v okrese Střední Sasko  a účastníci se seznámili s konkrétními projekty na místě. Další pokračování strategického dialogu je plánováno na podzim 2019 v České republice.
Česko-německý strategický dialog probíhá na základě Společného prohlášení ministrů zahraničních věcí obou zemí z roku 2015. Jeho cílem je posílit vzájemnou důvěru, podpořit spolupráci a prohloubit výměnu informací a koordinaci mezi vládami.
 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena