Ministerstvo > Regionální rozvoj > Informace, aktuality, semináře, pracovní skupiny > Informace a aktuality > MMR ČR pořádá semináře ke zpracování programu rozvoje obce

MMR ČR pořádá semináře ke zpracování programu rozvoje obce

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR projekt „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“. Cílem projektu je podpora obcí při tvorbě rozvojových dokumentů, konkrétně zpracování programu rozvoje obce s pomocí webové aplikace. Na přelomu listopadu a prosince 2013 proto MMR ČR pořádá v každém z krajů ČR seminář pro představitele obcí a pracovníky obecních a městských úřadů s cílem představit tvorbu programu rozvoje obce pomocí webové aplikace.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena