Ministerstvo > Regionální rozvoj > Informace, aktuality, semináře, pracovní skupiny > Informace a aktuality > Ministerstvo pokračuje ve vyhodnocování žádostí podprogramu Podpora rozvoje pracovních příležitostí

Ministerstvo pokračuje ve vyhodnocování žádostí podprogramu Podpora rozvoje pracovních příležitostí

V rámci podprogramu bylo celkem zaevidováno 564 žádostí o dotace v objemu přes 904 milionů korun. Všechny žádosti prošly k dnešnímu dni kontrolou kompletnosti a formální správnosti obsahu doložených dokumentů. Projekty, které prošly touto kontrolou, byly dále postoupeny k ekonomickému posouzení.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena