Ministerstvo > Regionální rozvoj > Informace, aktuality, semináře, pracovní skupiny > Informace a aktuality > Budoucnost čerpání evropských dotací prostřednictvím nástroje ITI, rozvoj velkých měst a jejich okol

Budoucnost čerpání evropských dotací prostřednictvím nástroje ITI, rozvoj velkých měst a jejich okol

V úterý 29. října se ve Výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni uskuteční první mezinárodní konference představitelů Evropské komise, státní správy, samosprávy ČR a odborníků zabývajících se problematikou Integrovaných územních investic (ITI). Ty představují efektivní nástroj územního rozvoje vymezených oblastí a integrovaných řešení jejich vybraných problémů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena