Ministerstvo > Realitní činnost > Aktuality > Aktuální seznam pojišťoven, které splňují požadavek zákona o realitním zprostředkování

Aktuální seznam pojišťoven, které splňují požadavek zákona o realitním zprostředkování

Seznam pojišťoven, které aktuálně ke dni 15. 9. 2021 splňují požadavek § 7 odst. 2 zákona o realitním zprostředkování, je uveden pro jednoznačnost výkladu uvedeného ustanovení, které říká, že pojištění musí být sjednáno u pojistitele, který je podle zákona upravujícího pojišťovnictví oprávněn provozovat toto pojištění na území České republiky. V této souvislosti upozorňujeme, že po datu 1. ledna 2021 již nelze využít oprávnění uděleného pojišťovnám ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska včetně Gibraltaru, neboť po uplynutí přechodného období dle čl. 126 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, tj. od 1. 1. 2021, jim zaniklo oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena