Přezkum účinnosti regulace pohřebnictví

23. 7. 2018

Kontrola respektování zákonné úpravy v oblasti pohřebnictví je zajišťována podle povahy věci stanovenými kontrolními mechanizmy upravenými zákonem o pohřebnictví a dalšími právními předpisy platnými na území České republiky.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena