Zpráva z druhého konzultačního dne k pohřebnictví

18. 5. 2018

Konzultační dny nabízejí všem zájemcům o problematiku pohřebnictví cennou příležitost poradit se s pracovníky oddělení pohřebnictví a přizvanými odborníky o všech otázkách, které se zaváděním změny zákona do praxe souvisejí. Prostřednictvím konzultačních dnů oddělení pohřebnictví MMR naplňuje svůj úkol poskytovat všem subjektům, jichž se zákon o pohřebnictví dotýká, nejen distanční, ale i osobní metodickou spolupráci a výkladovou nápomoc.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena