Vzorová smlouva o nájmu hrobového místa

13. 6. 2018

S ohledem na novelu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dne 1. září 2017, a časté dotazy a žádosti ze strany provozovatelů veřejných pohřebišť, Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti zpracovalo vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena