Vzor evidenční knihy pro krematoria

12. 11. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s provozovateli krematorií a krajskými hygienickými stanicemi nabízí metodickou spolupráci a výkladovou nápomoc v oblasti evidence kremace. Novela zákona o pohřebnictví účinná od 1. září 2017 stanoví všem krematoriím a krajským hygienickým stanicím v této oblasti nové povinnosti a kompetence.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena