Výkladové stanovisko k zákonu o pohřebnictví

8. 11. 2017

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, Mgr. Janem Vrbickým, vedoucím oddělení koncepce sociálních služeb, Ministerstvo pro místní rozvoj, oddělení pohřebnictví vytvořilo společné výkladové stanovisko k problematice § 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ze dne 7. listopadu 2017).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena