Referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci v pohřebnictví

15. 8. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ohlášení agendy A32 Pohřebnictví v registru práv a povinností. Hlavní právní předpisy, na základě kterých je agenda A32 Pohřebnictví vykonávána, jsou zákon o pohřebnictví, zákon o základních registrech a zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena