Příspěvek na pohřeb

11. 7. 2018

Čeladná – Rada obce schválila v březnu 2014 na svém zasedání příspěvek pět tisíc korun na úhradu nákladů spojených se zajištěním a vypravením pohřbu občana Čeladné. Pohřeb dotovaný obcí musí být veřejný a přístupný všem osobám. Pohřby bez obřadu v úzkém rodinném kruhu nejsou obcí podporovány.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena