Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality > Právní status a postmortální ochrana nascitura v České republice

Právní status a postmortální ochrana nascitura v České republice

JUDr. Jakub Valc, asistent soudce Krajského soudu v Brně, v Časopise pro právní vědu a praxi (2018) hodnotí novelu zákona o pohřebnictví z hlediska nakládání s pozůstatky dítěte, které se nedožilo porodu, včetně jeho postmortální ochrany.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena