Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality > Právní pomoc malým obcím

Právní pomoc malým obcím

Ministerstvo pro místní rozvoj přináší návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy, kterou uvítají především ty obce, které mají špatné zkušenosti s tzv. sociálním pohřbíváním. Tato agenda je upravena zákonem o pohřebnictví a může být u zemřelých cizinců či osob neznámých časově a administrativě velmi náročná. Hrozí i nevědomé, a přitom hrubé porušení zákona zejména tím, že se tyto osoby zpopelní bez dalšího nebo tím, že se urna neuloží na hřbitov nebo se vydá pozůstalým bez jejich předchozí úhrady pohřebních nákladů.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena