Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality > Oznámení MMR o vydání ČSN EN 15017 Služby v pohřebnictví – Požadavky

Oznámení MMR o vydání ČSN EN 15017 Služby v pohřebnictví – Požadavky

Vydání normy s účinností od 1. dubna 2020 bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) č. 3/2020.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena