Obce na bývalém území Sudet dosud řeší tisíce po válce opuštěných náhrobků

6. 8. 2018

Vláda České republiky vzala dne 19. června 2018 na vědomí usnesením č. 401 Zprávu o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2017, ve které je poprvé od vzniku České republiky upozorněno na problém tzv. německých hrobů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena