Několik poznámek k GDPR v oblasti pohřebnictví

22. 5. 2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nepřináší do oblasti pohřebnictví žádné nové právní instituty.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena