Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality > Loučky na hřbitovech pod drobnohledem vědců

Loučky na hřbitovech pod drobnohledem vědců

Jakým způsobem ovlivňují zpopelněné lidské ostatky půdu a vegetaci rozptylových a vsypových louček zkoumá katedra ekologie Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena