Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality > Ještě dva měsíce mohou malé obce žádat o dotace na obnovu hřbitovů

Ještě dva měsíce mohou malé obce žádat o dotace na obnovu hřbitovů

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v dotačním titulu Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů. Obce do 3000 obyvatel mohou o dotaci zažádat až do 28. února 2019 (do 12 hodin).

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena