Ministerstvo > Cestovní ruch > Statistiky a analýzy > Zkvalitnění statistických dat o cestovním ruchu > Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA)

Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA)

Cílem projektu je zajištění a zkvalitnění statistických dat pro sestavování a zpřesňování tabulek TSA ČR – doplnění údajů o počtu a struktuře zahraničních návštěvníků v ČR a jejich výdajích. Hlavní aktivitou, která je z projektu financována, je výběrové dotazování zahraničních turistů, jednodenních a tranzitujících návštěvníků v členění dle země původu. Realizuje se na vybraných místech v blízkosti vybraných hraničních přechodů celostátního i regionálního charakteru a na vybraných nádražích a letištích. Výsledky šetření jsou jedním z hlavních zdrojů dat pro Satelitní účet cestovního ruchu ČR. Statistické šetření pro MMR ČR realizuje vybraný dodavatel. Výsledky jsou zveřejňovány čtvrtletně.

Dokumenty

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena