Ministerstvo > Cestovní ruch > Statistiky a analýzy > Zkvalitnění statistických dat o cestovním ruchu > Pilotní šetření příjezdového cestovního ruchu prostřednictvím zbytkových GSM dat

Pilotní šetření příjezdového cestovního ruchu prostřednictvím zbytkových GSM dat

Hlavním cílem projektu je zefektivnit a zmodernizovat stávající způsob sběru statistických dat o příjezdovém cestovním ruchu ČR. MMR ve spolupráci s partnerem projektu – Českým statistickým úřadem - a dalšími uživateli statistických dat o incomingu - vytvořilo metodickou spojnici mezi stávajícím šetřením a budoucí novou metodou sběru dat s využitím moderních komunikačních technologií. Za účelem naplnění výše uvedeného cíle projektu byla ověřena místní a časová srovnatelnost výsledků nově navržené metody sběru statistických dat o PCR jako alternativy ke stávající metodě. Pilotní výzkum o struktuře zahraničních návštěvníků s využitím GSM mobilních dat, který proběhl ve vybraných lokalitách ČR, byl doplněn šetřením malého rozsahu ve vnitrozemí za účelem získání doplňujících informací o výdajích zahraničních návštěvníků ČR. Výsledky výzkumu jsou nyní ve fázi analýzy za účelem srovnatelnosti nové a stávající metody sběru dat o příjezdovém cestovním ruchu ČR, nicméně již nyní je jisté, že nová metoda by měla být vhodnou alternativou pro stávající šetření – za předpokladu, že dojde k jejímu optimálnímu nastavení.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena