Ministerstvo > Cestovní ruch > Statistiky a analýzy > Zkvalitnění statistických dat o cestovním ruchu

Zkvalitnění statistických dat o cestovním ruchu

V rámci Integrovaného operačního programu a v souladu s  Koncepcí státní politiky cestovního ruchu na období 2007 - 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo a od roku 2009 realizuje několik projektů, jejichž cílem je doplnění a rozšíření systému statistických informací o cestovním ruchu v  oblastech, ve kterých tato data buď zcela chybí, nebo jsou údaje doposud poskytovány v nedostatečné míře.
 
V první výzvě jsou realizovány níže uvedené projekty, které významně přispějí ke zkvalitnění systému statistických dat o významných oblastech cestovního ruchu a zejména pak zajistí kontinuální sestavování a zkvalitňování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR jako jediného komplexního zdroje informací o přínosech odvětví cestovního ruchu v rámci národního hospodářství České republiky.
 
Přínosy z realizace projektů:
  • doplnění a rozšíření informací a dat v oblasti statistiky cestovního ruchu
  • komplexní zajištění kvality informací a statistických dat v cestovním ruchu
  • tvorba spolehlivých zdrojů informací pro rozhodovací procesy subjektů aktivních v cestovním ruchu na základě kvalitních statistických dat
  • měření přínosů odvětví cestovního ruchu pro národní hospodářství ČR
  • zvýšení konkurenceschopnosti České republiky jako destinace cestovního ruchu

Výpis článků

   1   

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena