Domácí a výjezdový cestovní ruch

Čtvrtletní údaje o domácím a výjezdovém cestovním ruchu občanů ČR v členění na cesty za účelem trávení volného času a rekreace a na služební cesty. Základní ukazatele – počet osob, počet přenocování a výdaje na cesty - jsou členěny dle tuzemského či zahraničního cíle cesty, délky pobytu, dle různých charakteristik účastníků cesty, užitého dopravního prostředku a typu ubytování. Do zjišťování jsou zahrnuty i jednodenní výlety za účelem cestovního ruchu. Zdrojem údajů je Český statistický úřad.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena