Statistiky cestovní ruchu 2017

Statistika cestovního ruchu České republiky za rok 2017, informace o příjezdech zahraničních návštěvníků, o výjezdech občanů ČR do zahraničí, o domácím cestovním ruchu a devizových příjmech z cestovního ruchu, resp. z mezinárodního pohybu osob, a výdajích na cestovní ruch ČR.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena