Ministerstvo > Cestovní ruch > Statistiky a analýzy > Seminář k Satelitnímu účtu cestovního ruchu (TSA)

Seminář k Satelitnímu účtu cestovního ruchu (TSA)

V rámci členství České republiky ve Výboru pro statistiku a Satelitní účet cestovního ruchu UNWTO (na období 2009 – 2011), uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Světovou organizací cestovního ruchu UNWTO seminář na téma „Satelitní účet cestovního ruchu“ Seminář zahájil ministr pro místní rozvoj Ing. Rostislav Vondruška spolu s vedoucím zástupcem odboru statistik a TSA organizace UNWTO Antoniem Massieu a vrchním ředitelem Českého statistického úřadu Ing. Josefem Vláškem.  

Satelitní účet cestovního ruchu (TSA) je světově uznávaný systém, který umožňuje jediné objektivní mezinárodní srovnání významu cestovního ruchu pro Národní hospodářství a slouží k vymezení podílu cestovního ruchu jako odvětví na HDP daného státu. Dále tvoří základní rámec pro všechna statistická data a analýzy. Odborným garantem za sestavení TSA v ČR je Český statistický úřad, který spolupracuje s MMR ČR a Českou národní bankou.  

Na semináři zástupci ČSÚ zveřejnili v rámci  údajů o TSA ČR aktuální data modulu zaměstnanosti do roku 2008. Systém TSA ČR má celkem 10 základních tabulek. Zástupci ČSÚ již zveřejnili 9 tabulek a s vydáním 10-té tabulky se počítá v příštím roce.  

Více informací můžete nalézt v níže přiložených prezentací a materiálech jednotlivých mluvčích.  

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena