Komentář k zákonu

č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena