Světová organizace cestovního ruchu - UNWTO

Světová organizace cestovního ruchu (World Tourism Organization – WTO) je významnou mezinárodní odbornou organizací systému OSN, která je zodpovědná především za podporu rozvoje udržitelného a dostupného cestovního ruchu. UNWTO nabízí řízení a podporu tomuto odvětví při rozvíjení vědomostí a politik světového cestovního ruchu.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena