Ministerstvo > Cestovní ruch > Mezinárodní spolupráce > Účast v mezinárodních organizacích: > Poradní výbor pro cestovní ruch Evropské komise - TAC

Poradní výbor pro cestovní ruch Evropské komise - TAC

Tento orgán byl zřízen na základě Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 1986/86/664/EEC. Poradní výbor se schází cca 3 x do roka a jeho účastníky jsou zástupci jednotlivých ministerstev nebo orgánů odpovědných za cestovní ruch z jednotlivých členských států EU. Výbor slouží ke vzájemné informovanosti a koordinaci aktivit členských zemí a Evropské komise.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena