Ministerstvo > Cestovní ruch > Mezinárodní spolupráce > Účast v mezinárodních organizacích: > Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) je prestižní ekonomickou organizací sdružující ekonomicky nejvyspělejší státy světa se sídlem v Paříži. Česká republika je členem této organizace již od roku 1995 a od té doby se zástupci Odboru cestovního ruchu účastní pravidelných jednání Výboru pro cestovní ruch (Tourism Committee).

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena