Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Osm českých měst získalo finanční podporu ze SROP na svoji regeneraci a revitalizaci

Osm českých měst získalo finanční podporu ze SROP na svoji regeneraci a revitalizaci

Národní výběrová komise pro opatření 2.3 - Regenerace a revitalizace měst Společného regionálního operačního programu na svém zasedání dne 7. dubna 2005 doporučila 8 projektů měst ke spolufinancování. Příspěvek z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF) tak se svými projekty získají města Písek, Šternberk, Jablonec nad Nisou, Ústí nad Labem, Uherské Hradiště, Svitavy, Ostrov a Třinec.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena