Ministerstvo > Cestovní ruch > Horská služba ČR

Horská služba ČR

Usnesením vlády ČR č. 827 byla dne 21. 12. 2004 dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Ministerstvem pro místní rozvoj ČR založena obecně prospěšná společnost Horská služba ČR, o.p.s. (dále jen „HS“). Činnost HS je upravena v zákoně č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Dle ustanovení § 11d uvedeného zákona zajišťuje financování základní činnosti Horské služby ČR, o.p.s. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministerstvo poskytuje HS mimo to také dotace investičního charakteru.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena