Vybrané údaje o bydlení 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je ústředním orgánem státní správy, do jehož kompetencí mimo jiné spadá oblast politiky bydlení. V rámci této kompetence ministerstvo každoročně vybírá z existujících datových zdrojů některé údaje vztahující se k problematice bydlení, a to včetně mezinárodního srovnání. Takto získaná souborná data slouží resortu jako jeden z podkladů pro jeho analytickou a koncepční práci a současně umožňují informování široké veřejnosti. Zvláštní pozornost je v letošní publikaci věnována kontextu bydlení seniorů v mezinárodním srovnání (viz kapitola 1.3).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena