Ministerstvo > Bytová politika > Publikace a analýzy > Analýzy a odborné texty z oblasti bydlení > Ostatní odborné texty > Monitoring poskytování desetiletých půjček na opravy bytového fondu

Monitoring poskytování desetiletých půjček na opravy bytového fondu

Cílem úkolu je zjistit zkušenosti obcí s fungováním fondu rozvoje bydlení obcí, kterým byla poskytnuta půjčka na opravy bytového fondu Ministerstvem pro místní rozvoj nebo úvěr Státním fondem rozvoje bydlení a využití těchto fondů po vrácení dotace.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena