Ministerstvo > Bytová politika > Statistiky a analýzy > Analýzy a odborné texty z oblasti bydlení > Analýza účinnosti podpory výstavby nájemních bytů pro osoby s nízkými příjmy

Analýza účinnosti podpory výstavby nájemních bytů pro osoby s nízkými příjmy

Závěrečná zpráva výzkumného úkolu B.10/BP Nájemní byty pro osoby s nízkými příjmy, jehož řešitelem byl Ústav územního rozvoje v Brně. V rámci úkolu byla zkoumána účinnost dotační politiky MMR v oblasti bydlení pro osoby s nízkými příjmy a přístup obcí k plnění své veřejnoprávní role v oblasti sociálního bydlení s využitím státní podpory.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena