Vázací doba podpor z let 2000 - 2013

Dne 14. listopadu 2013 vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvu k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v letech 2000 - 2013. Žádosti o zkrácení vázací doby lze do podatelny ministerstva pro místní rozvoj předkládat od 18. 11. 2013.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena