Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro dotované nájemní byty > Vázací doba podpor z let 1997 - 2000 poskytnutých na základě Smlouvy o poskytnutí dotace

Vázací doba podpor z let 1997 - 2000 poskytnutých na základě Smlouvy o poskytnutí dotace

Dne 14. listopadu 2013 vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvu k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace poskytnuté v letech 1997 - 2000 na základě Smlouvy o poskytnutí dotace. Žádosti o zkrácení vázací doby lze do podatelny ministerstva pro místní rozvoj předkládat od 18. 11. 2013.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena