Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Státní pomoc po živelní nebo jiné pohromě > Archiv > Živelní pohromy – výstavba obecních nájemních bytů

Živelní pohromy – výstavba obecních nájemních bytů

Dne 10. srpna 2011 bude ukončena Výzva k předkládání žádostí o dotaci na výstavbu nájemních bytů v rámci podprogramu „Podpora výstavby nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou“.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena