Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Státní pomoc po živelní nebo jiné pohromě > Archiv > Živelní pohromy – příspěvek občanům 30 000,- Kč

Živelní pohromy – příspěvek občanům 30 000,- Kč

 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena