Živelní pohromy – dočasné ubytování

Finanční pomoc pro obce pro zajištění dočasného ubytování pro osoby postižené živelní pohromou.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena